El passat 29 de setembre es va fer un plenari ordinari de l’Ajuntament en el qual estaven previstes una sèrie de qüestions en què els nostre grup municipal de Compromís pel Campello va tindre les intervencions següents:

 

1.- Moció del grup municipal EUPV sobre la creació d’un registre de les PIMES i autònoms del nostre municipi

 

Abstenció. Per David Ramírez

 

Estem d’acord en l’exposició de motius, tant és així, que des que vam assumir la responsabilitat de govern aquesta qüestió es va posar damunt la taula i cada regidor dins l’àmbit de la seua àrea ve practicant el següent:

 

1.- Tenir un llistat d’empreses i professionals del municipi que puguen cobrir les diferents necessitats que sorgeixin.

2.- Sol·licitar un mínim de tres pressupostos per a adjudicar un contracte.

3.- Adjudicar el contracte atenent a criteris de millor oferta, valorant import i qualitat, consensuant amb el tècnic corresponent la proposta.

 

La realitat és que, malauradament, en moltes ocasions no trobem dins del municipi empreses o professionals qualificats per als treballs requerits. O bé, les circumstàncies concretes de cada un no li permet o no els interessa treballar amb l’Administració pública (terminis de pagament, pagament del material a proveïdors, contractació de nou personal, etc.). Situació que realment lamentem.

 

Ara bé, és en els acords que plantegen on ens sorgeixen dubtes.

 

En el primer sol·liciten la creació d’un registre públic amb totes les PIMES i autònoms domiciliats al municipi, com ja vam poder comprovar en la comissió informativa, el registre ja existeix. I des del departament corresponent es treballa per mantenir-lo el més actualitzat possible.

 

En el segon i tercer acords, el que proposen és la creació d’una borsa de contractació, on es planteja que s’adjudiquen els contractes en ordre de registre, és en aquests punts on creiem que no està ben plantejada la moció. Si s’adjudiquen els treballs per ordre de registre desapareix l’oportunitat de fer una valoració justa de les ofertes, ja que aquests poden posar-se d’acord, sabent que per ordre els assignarem els projectes. D’altra banda seria discriminatori passar a l’últim lloc del registre i no poder optar a una nova contractació fins que hi haja una rotació completa, rebutjant d’entrada la possibilitat de tenir una millor oferta.

 

És per tot això que ja que estem treballant de manera que valorem objectivament cada projecte a executar; que en la mesura del possible ho fem amb empreses del municipi, i que els acords que proposen no garantirien la imparcialitat, ni l’objectivitat a l’hora de contractar.

 

2.- Moció del grup municipal PP sobre la gestió de residus d’envasos

 

No. Per Cynthia Alavés

 

Llegint amb deteniment l’exposició de motius, surgeix el dubte de si el que realment preocupa al Partit Popular és el medi ambient o que Ecoembes deixe de guanyar diners, en qualsevol cas, no tenen perquè preocupar-se:

 

El sistema de dipòsit, devolució i retorn no és incompatible amb el sistema de reciclatge d’Ecoembes, sinó tot el contrari, són complementaris. El SDDR, és un sistema paral·lel al SIG i només es destina als envasos de begudes. El sistema actual haurà de seguir existint per a la multitud d’envasos que no estan inclosos en el SDDR.

 

La veritat és que tenim un problema que el sistema actual per si sol no pot solucionar. Es consumeixen al dia 7 milions d’envasos lleugers al País Valencià. D’aquests 7 milions, 5 es perden i es converteixen en residus. per tant, el nou sistema va a contaminar més que l’actual? Això cal parar-ho ja.

 

5 milions d’envasos sense reciclar, són un problema que dificulta complir amb la llei estatal de residus de 2011, que dicta que, abans del 2020, el País Valencià ha de reciclar un 50% de la totalitat dels residus produïts. Actualment estem entre un 20 i un 30%.

 

Però si això no és suficient, avui dia el 50% dels envasos que es gestionen, es gestionen a través del contenidor groc. La resta d’envasos es gestionen a través del contenidor de residus urbans Masa, això vol dir, que són més bruts i de menor qualitat i que acaben en un tant per cert molt elevat en abocadors com el nostre.

 

Però anem a parlar de dades econòmiques que és l’única cosa que a alguns els interessa. L’any 2000, la recollida d’envasos lleugers era pagada al 100% per Ecoembes, avui Ecoembes paga un 70% dels costos de recollida. El nou sistema restaria quilos de residus a recollir en el contenidor groc, i per tant, suposaria menys cost econòmic. Estem parlant d’un estalvi aproximat de 40 milions d’euros anuals per als ajuntaments del conjunt del País Valencià, la qual cosa permetria una baixada de les taxes als ciutadans i ciutadanes.

 

D’altra banda, que quede clar, que cada comerç decidirà lliurement si la devolució la fa mitjançant màquines o manualment. A Alemanya, per exemple, es fa en un 80% dels casos de manera manual. Encara que els semble increïble, la implantació del sistema, genera milers de nous llocs de treball, es diu economia verda.

 

Tampoc és cert que haja de suposar un increment en el cost dels productes: si el consumidor retorna l’envàs, recupera el depòsit i l’impacte econòmic és neutre. Amb l’avantatge que la ciutadania participa activament i responsablement en un sistema més transparent que fa els seus esforços siguen més eficaços i tots podrem gaudir de ciutats, pobles i entorns naturals nets i lliures de llaunes i ampolles.

 

El sistema actual no funciona, no dóna ja mes de si, tinguin clar que el SDDR no és fruit de la calor d’una nit d’estiu, és un sistema que funciona a la meitat més desenvolupada del món: Suècia, Islàndia, Finlàndia, Noruega, Alemanya, alguns dels Estats Units, Canada… la llista és llarga, el cas més recent és el de Lituània: van començar al febrer i han passat d’un 25% a un 80% de recuperació.

 

S’han realitzat unes 80 reunions amb els agents implicats per a la creació de l’esborrany i se segueixen reunint, així que arriben tard en la seva petició. Aquesta conselleria i aquest govern es senten a parlar amb la gent, no sé si vostès poden dir el mateix.

Per acabar i per si hi ha qui encara no ho ha entès: Això no va de fer negocis privats, els negocis privats i els saquejos són l’estil del Partit Popular, no el nostre.

Això va d’implantar sistemes que realment siguin beneficiosos per al medi ambient i a més generen beneficis econòmics i socials reals.

 

El nostre vot és no.

 

3.- Moció del grup municipal PSOE per al foment de l’ús del valencià

 

Si. Per Cynthia Alavés

 

El tema de la normalització lingüística, és una qüestió sobre la que no només, ens reafirmem , tenim un compromís amb la recuperació, promoció, ús i normalització del valencià.

 

Tant és així, que ja en el 2004, el nostres companys van elaborar un “reglament de normalització lingüística per al municipi del Campello i el seu ajuntament” el Expedient està a l’ajuntament.

 

De fet, es van fer taules de treball, alguns dels regidors i regidores que són aquí van estar en aquestes taules, fins i tot va anar a ple, la resta de la historia ja la coneixeu: moció de censura.

 

Des d’aquí ens comprometem a reprendre aquest document i tornar a treballar-lo.

 

4.- Moció del grup municipal EUPV per un municipi lliure del tràfic de dones i xiquetes.

 

Si. Per Cynthia Alavés

 

El tema que planteja la moció, és un tema que és al carrer i genera un gran debat. En primer lloc vull deixar clar, que estem en contra de la prostitució i estem d’acord en penalitzar els clients i no a les prostitutes.

 

Si la solució al problema està en la legalització o la il·legalització, és un altre tema, ambdues presenten els seus pros i contres, però el que està clar, és que l’explotació i la violència de gènere extrema que pateixen moltes d’aquestes dones i xiquetes hi que parar-la.

 

Hi ha qui diu, que hi ha dones que exerceixen la prostitució per que volen, lliurement, i possiblement sigui així, però caldria matissar que la majoria d’aquestes dones van començar a fer-ho per necessitat.

 

Al final, l’important no és si s’il·legaliza o no, aquesta decisió no la pren el ple d’aquest ajuntament, però cal anar fent passos, l’important és que el que es faça, vaga acompanyat d’un sistema, que permeta a les dones sortir del carrer i tindre una vida digna.

 

Ha d’anar acompanyat també, d’un sistema educatiu, que per començar, eduque en la igualtat i ha d’anar acompanyat de campanyes de conscienciació on se’ls explique als joves que la prostituciò no és un joc, que la majoria de les dones a les què estan pagant a canvi de sexe ho fan obligades i amb aquests diners que estan pagant, només s’estan enriquint les màfies.

 

Sortia el dia 17 un article en un periòdic sobre aquest tema, i el més cridaner és l’edat dels clients, la majoria entre 19 i 20 anys, xics que recorren a les prostitutes només per entreteniment i no els suposa cap dilema ètic fer-ho . Espanya és el tercer país del món amb més demanda de sexe de pagament i el primer d’Europa. Aquesta clar que alguna cosa està fallant al nostre sistema.

 

5.- Moció del grup municipal PSOE per el dret de les dones a l’avortament

 

Si. Per Cynthia Alavés

 

Com bé diu la moció, “els drets sexuals i reproductius són part fonamental dels drets humans”, això vol dir, que les dones som lliures de triar sobre la nostra maternitat i això implica que som lliures de triar si avortem o no.

 

Quan es modifica una llei, i mes una llei com aquesta, que afecta un dret fonamental de l’ésser humà, en aquest cas de les dones, no es poden donar passos enrere, estem d’acord que les lleis es poden revisar i es poden modificar, però sempre per millorar, per anar cap endavant i no per posar en risc la vida de dones de 16 i 17 anys o per treure la reproducció assistida a lesbianes i mares soles, entre altres coses, està clar que aquests grups de dones no estan dins de les seves “cànons de família”, ja saben, per això de les peres i les pomes, l’amenaça de l’imperi gai, els lobbys feministes i aquestes coses.

 

Està demostrat, que amb la llei de l’avortament del 2010, no han augmentat el nombre d’avortaments, però si la seguretat per a les dones que se sotmeten a ells, aquesta modificació, retrograda i indigna d’una societat moderna com la nostra, duta a terme pel PP, no es va fer pensant en millorar la salut reproductiva de les dones, sinó únicament en acontentar l’ala més reaccionària del seu partit.

 

Per tot això, nosaltres votarem que si, per que el dret a decidir sobre el nostre cos, no ha de ser mai moneda de canvi dels interessos polítics d’alguns i per que totes les dones independentment que estiguin soles o de la seva orientació sexual tenen dret a exercir, si així ho desitgen, el seu dret a la maternitat.