ACORD DE GOVERN MUNICIPAL (El Campello, 2 de juliol de 2015)

ACORD DE GOVERN 

PER UN FUNCIONAMENT ÈTIC I DEMOCRÀTIC DEL NOU EQUIP DE GOVERN

Transparència, diàleg i consens

El pròxim govern municipal ha de caracteritzar-se per la transparència entre els seus components i, per damunt de tot, davant la població.

El diàleg ha de presidir i estar present tota l’acció de govern i les relacions entre els diferents portaveus dels grups que sustenten el govern (com també amb l’oposició). Qualsevol problema que puga sorgir ha de tindre una resposta consensuada entre tots.

Els membres d’aquest govern han de mostrar una gran dosi de tolerància per a encaixar els diferents plantejaments i les crítiques, així mateix, han tindre capacitat de resposta per a corregir els errors. Tot i ser conscients que no serà una faena fàcil, tenim el compromís públic de fer-ho possible.

A més a més, aquesta actitud de diàleg sincer encara és més important amb el conjunt dels veïns.

Juntament amb la transparència, el diàleg i el consens, els membres del govern municipal han de practicar la sinceritat, la lleialtat als acords, la humilitat, i l’austeritat en les despeses.

Aquest govern en equip, al mateix temps, ha de permetre visualitzar els responsables de les diferents regidories, però això mai pot significar l’existència de tants governs com partits componen l’equip de govern.

Totes les decisions es parlaran entre tots els membres del govern; cada u respon de les seues responsabilitats, i d’acord amb la resta de l’equip pot fer públiques les mesures que considere oportú. Però, govern sols n’hi ha un, i el portaveu es decidirà entre tots.

El govern municipal del Campello farà una aposta clara per la informació pública de l’acció de govern, com també de les actuacions a les distintes zones del poble.

Per damunt de tot, es posa en valor la participació i el dret a la informació del veïnat sobre les decisions de l’equip de govern.

PER LA REGENERACIÓ DE LA POLÍTICA I EL CANVI A L’AJUNTAMENT DEL CAMPELLO: PER UN POBLE MÉS DEMOCRÀTIC, IGUALITARI, SOLIDARI, SOSTENIBLE I TRANSPARENT

PREÀMBUL

Les últimes eleccions municipals han mostrat la voluntat majoritària de la ciutadania del Campello que la institució municipal canvie en la direcció i en el funcionament, i per damunt de tot ha deixat un missatge: la societat és plural, i l’Ajuntament ha de recollir aquesta pluralitat, al temps que exigeix transparència i polítiques progressistes que ens òbriguen nous horitzons.

La societat amb aquest resultat ha situat els partits polítics davant d’un panorama que fa necessari el diàleg, el pacte i l’acord, posant a prova la capacitat de cada un d’ells per a portar endavant els acords amb el major consens.

Els temps de les majories absolutes ha passat, és hora de posar la política al servei de les persones. I per a fer efectius estos principis i els objectius del canvi, almenys, ens hem de comprometre als punts següents:

 1. Atorgar un protagonisme democràtic a l’Ajuntament, lluny de claudicacions a poders privats o a interessos particulars.
 2. Lluitar contra tota desigualtat, i contra els desequilibris urbans i la concepció patrimonial d’un poder ancorat en velles fórmules restrictives a la participació de la societat en els assumptes públics.
 3. Assumir un compromís actiu i preferent amb els sectors més fràgils, en risc d’exclusió social, amb les persones per davall del llindar de la pobresa i amb les persones desocupades.
 4. Previndre i eliminar tota causa de corrupció, com també conductes indignes, despeses supèrflues i maneres de funcionament inadequades.
 5. Definir un nou model de poble, sostenible, compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i amb la defensa de la nostra història, cultura i llengua pròpies, amb el nostre entorn natural; amb la promoció d’una potent i variada oferta cultural; com  també amb un urbanisme que evite creixements injustificats de la superfície construïda, que sols persegueixen l’especulació i el deteriorament del poble. Un poble que no estiga condemnat a una economia de turisme estacional. Un poble amb una política d’atracció de noves empreses, per tal d’establir un model productiu basat en la diversificació d’una economia dirigida, prioritàriament, a la creació d’ocupació estable i de qualitat.
 6. Donar-li visibilitat al Campello com un referent turístic, com a poble acollidor que som, reforçant el turisme amb un seguit indústries complementàries i apostant per la investigació i les noves tecnologies.

Amb la finalitat d’alcançar els objectius enumerats, les forces signants del present acord programàtic es comprometen a portar a terme les actuacions següents:

MESURES A DESPLEGAR EN ELS PRIMERS 6 MESOS

1.- Obertura de menjadors escolars  en períodes no lectius, o en els que no hi  ha servei de menjador; destinats prioritàriament als xiquets i xiquetes que ho necessiten, per encontrar-se en risc d’exclusió social, a fi de donar-los opció a l’alimentació diària. Igualment, obertura dels centres a les 8 h del mati en períodes lectius perquè puguen tindre un desdejuni.

2- Aplicació d’una política d’austeritat, centrada fonamentalment en una reducció dels sous de l’alcalde, dels regidors i regidores, com també la supressió de les despeses supèrflues.

3.- Proposta de negociació amb l’agent urbanitzador del projectat centre comercial al Messell, amb l’objectiu de reconvertir el projecte, tot i protegint les restes arqueològiques encontrades a la zona.

4.- Pla d’emergència per a l’habitatge amb mesures que garantisquen una casa digna, acompanyat d’un paquet d’accions.

 • Les primeres, negociació amb les sucursals bancàries i entitats financeres locals per a evitar desnonaments de famílies al nostre municipi.
 • Elaboració d’un inventari de pisos buits propietat d’entitats bancàries i financeres per a instar-los a la cessió temporal a famílies que han patit un desnonament i s’encontren en risc d’exclusió social. L’Ajuntament no treballarà amb aquestes entitats si se constata que no col·laboren. Aquestes vivendes es gravaran amb l’IBI màxim previst en la legislació.
 • Reforçar les fórmules jurídiques, i d’altre tipus, d’assessorament i ajuda, a càrrec dels serveis municipals, a les persones en risc de desnonament.
 • Rehabilitació de cases, oferta en règim de lloguer social, etc.
 • Declarar el Campello població lliure de desnonaments.

5.- Aplicació al veïnat de la taxa de l’IBI adequada al moment econòmic, a l’espera de la sol·licitada revisió cadastral.

6.- Revisió de les taxes municipals.

7.- Amb caràcter d’urgència, obertura de converses amb l’empresa concessionària de l’abocador, el Consorci i la Conselleria per a donar  solució definitiva als problemes de funcionament. Tenir a l’abast tota la informació i no descartar qualsevol mesura per aconseguir l’objectiu.

8.- Adoptar las mesures necessàries per a previndre i combatre la violència de gènere.

9.- Fer una auditoria pública per a conèixer la situació real dels comptes de l’Ajuntament, i facilitar informació respecte de la destinació concreta de les despeses, al igual que es coneix l’origen dels ingressos.

10.- Elaborar un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) per a aprofundir en el seu caràcter democràtic, amb mesures  com:

 • Reducció de  competències directes de l’alcalde.
 • Retirada de les competències, i també del sou, als regidors o regidores que resultaren  imputats o investigats per causes de corrupció fins la resolució de la causa, en el marc de la legalitat vigent.
 • Garanties d’actuació i presència adequada de l’oposició.
 • Facilitar la participació de la ciutadania.

11.- Creació de la finestreta única per a facilitar els tràmits administratius dels ciutadans/es. I un registre itinerant.

12.- Fer un pla de xoc de neteja en tota la població i dur a terme un control exhaustiu del compliment de la contracta.

13.- Posar en marxa un pla de xoc de lluita contra l’exclusió social i la pobresa. Planificar les accions previstes més avant en aquest document sobre aquests temes i estudiar la disponibilitat econòmica, per tal de modificar el pressupost actual mitjançant modificacions de crèdit.

14.- Articular els mecanismes necessaris per a fer possible que els pressupostos per a 2016 siguen participatius i transparents en la seua elaboració.

15.- Iniciar converses amb els alcaldes de la comarca per a establir criteris compartits sobre les infraestructures i serveis que ens són comuns (depuradora, dessalinitzadora, transport interurbà, comunicacions i altres serveis). Així mateix, amb altres pobles de comarques veïnes amb les quals compartim algun tipus de servei.

16.- Establir converses amb la Generalitat per a conèixer les possibilitats de fer front als pagaments de les obres de la piscina municipal, una vegada conegut que el nou govern autonòmic hereta un deute de 37.615 milions d’euros.

17.- Elaborar un mapa d’accessibilitat del poble per a facilitar la mobilitat funcional de totes les persones, creant espais d’igualtat, a tots els nivells. L’objectiu és aconseguir un poble accessible, evitant les barreres arquitectòniques i urbanes.

18.- Realitzar trobades periòdiques amb la ciutadania per part de l’alcaldia i els regidors i regidores de l’equip de govern per a explicar públicament les mesures que estan fent-se o van a portar-se a terme, i per a recollir les idees i propostes de les veïnes i els veïns.

19.- Amb caràcter d’urgència, abans del començament del curs 2015-2016 es posarà en marxa el projecte de reparació de les irregularitats detectades en els CEIP Rafael Altamira i Pla Barraques.

20.- Sol·licitar a la Conselleria l’aplicació de la jornada contínua en les escoles.

21.- Crear aules d’acollida i obrir els centres educatius per les vesprades com una mesura de suport a l’estudi diari, amb l’opinió i el vistiplau del Consell Escolar Municipal, dirigit prioritàriament a xiquetes i xiquets amb majors dificultats.

22.- Elaborar un pla d’igualtat de les llengües oficials en la vida municipal (valencià i castellà). Promoure l’ús de les llengües no oficials més parlades al poble per a determinats àmbits de gestió municipal amb els residents.

23.- Elaboració d’un pla municipal d’ocupació.

24.- Incentivar i incrementar l’ús d’energies renovables.

25.- Realitzar les gestions adients per a assumir la gestió directa del servei municipal de la grua.

26.- L’Ajuntament del Campello s’adherirà a la xarxa de municipis i entitats que fomenten la mobilitat sostenible mitjançant el vehicle compartit.

27.- S’iniciaran contactes amb la Conselleria per a avançar en el projecte del clavegueram de la zona nord i la Coveta Fumada.

28.- S’encarregarà a un tècnic especialitzat el projecte de rehabilitació de Villa Marco.

29.- Iniciar converses amb col·lectius i associacions de persones potencialment usuàries amb l’objectiu de realitzar gestions encaminades a posar en marxa un centre de dia.

30.- Revisió periòdica del programa de govern municipal signat per tots els partits implicats.

Signen el document de l’Acord de Govern Municipal del Campello:

Benjamí Soler – Portaveu de Compromís pel Campello

David Alavés – Portaveu de Los Verdes – El Campello Demòcrates

Josep Varó – Portaveu del PSPV-PSOE

Mª Carmen de Lamo – Portaveu del Partido del Campello

Raquel Pérez – Portaveu d’Esquerra Unida

El Campello, 2 de Juliol de 2015

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.