Informe del treball fet en la legislatura 2011-2015

Informe de la legislatura 2011-2015

Per a fer un balanç de la legislatura que ara s’acaba, hem de valorar, principalment, tres apartats:

 1. Les mocions i propostes presentades en el Ple de l’Ajuntament pel BLOC i per INICIATIVA – ELS VERDS (COMPROMÍS PEL CAMPELLO).
 2. Les preguntes, paraules i interpel·lacions efectuades per a fiscalitzar les actuacions de l’alcalde i els regidors del govern municipal.
 3. Les opinions, aportacions i denúncies referides a les propostes presentades pel govern municipal; a més del seguiment constant de les seues accions.

1. Mocions i propostes presentades per COMPROMÍS

Els regidors de Compromís hem de dir que els dos grups municipals que formem Compromís pel Campello hem presentat al llarg de la legislatura un total de 53 mocions/propostes al Ple, el que representa el 28% de les 190 presentades aquesta legislatura per tots els grups municipals. A més, hem presentat unes altres 20 (un 10% del total) juntament amb distints grups de l’oposició.

MOCIONS LEGISLATURA 2011-2015 . D’aquestes 53 mocions, se n’han aprovat 28 (53%), i de les altres 25 rebutjades, 12 ho han sigut pel vot de qualitat de l’alcalde després d’un empat en les votacions. Així mateix, convé dir que el 65% de les presentades junt amb la resta de l’oposició ha estat aprovades majoritàriament.

Hem presentat propostes concretes en Educació contra les retallades de les beques de menjador; demanant la construcció d’un centre de formació professional; proposant la creació d’un banc de llibres, o mesures per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i l’accessibilitat als col·legis.

En Medi Ambient, hem sol·licitat, entre altres, la neteja de barrancs i del llit del riu Montnegre, i també del parc de l’Amerador. Hem presentat propostes de mesures contra les distintes plagues forestals (processionària, barreneta dels pins, morrut roig…) o demanant la intervenció municipal en la desfeta del jaciment arqueològic d’Aigües Baixes.

A més de les exposades, entre altres d’àmbit de País Valencià, també hem presentat mocions en què hem demanat:

 • Utilització pels veïns de las instal·lacions esportives ubicades en centres escolars.
 • Demanda de voreres per als vianants en el tram de carretera entre el Vincle i el Ramellat.
 • Mesures de suport al comerç local i la redacció d’un Pla Estratègic Comercial.
 • Publicació en la pàgina web municipal dels pressupostos per a facilitar la transparència municipal.
 • Defensa de las competències municipals en l’àmbit dels Serveis Socials.
 • Rebuig a la modificació de la Llei del Registre Civil.
 • Reducció del tipus de gravamen de l’impost de l’IBI.
 • Licitació i obertura del pàrquing municipal de la plaça del Carme (Carrer la Mar)
 • Mesures contra la pobresa energètica.
 • Reclamació de la devolució del impost IVMDH (cèntim sanitari).


2. Preguntes i interpel·lacions a l’acció de govern

El segon aspecte d’aquest informe és el que arreplega el treball de fiscalització a l’acció de govern durant la legislatura, amb precs, preguntes i les peticions d’explicacions que hem fet. En aquest apartat podem observar el treball constant dut a terme pels grups municipals de Compromís del Campello amb tres regidors i fer una comparació amb el treball fet pels altres grups municipals de l’Ajuntament del Campello.

Així, durant la legislatura 2011-2015 s’han efectuat un total de 1.225 preguntes en els plens municipals, de les quals als regidors de Compromís en corresponen 450, un 37% del total.

Els temes de les preguntes de Compromís han sigut molt diversos, pràcticament sobre la majoria d’àmbits municipals, i sempre arreplegant les preocupacions, els dubtes o els interessos que ens han traslladat veïns i col·lectius del municipi per a traslladant-los a l’equip de govern. Això, ho hem fet sempre per tractar de buscar solucions i respostes a tots els problemes.

3. Postura de Compromís sobre l’actuació del govern municipal

Per a completar aquest informe sobre el treball dels regidors i del col·lectiu de Compromís, convé fer un resum del que han estat els nostres posicionaments, aportacions o al·legacions a les propostes presentades pel govern municipal, a més del seguiment constant que hem fet a la gestió política de l’Ajuntament.

Durant aquesta legislatura hi ha hagut una sèrie de projectes presentats per l’equip de govern en el quals hem tingut molta incidència i hem posat sempre el nostre posicionament amb coherència i sempre recolzats pel debat i el consens intern del col·lectiu de Compromís pel Campello.

Uns temes ja venien d’anteriors legislatures, com ara la gestió de la planta de tractament de residus de les Canyades (l’abocador de brossa), on s’han fet una sèrie d’accions juntament a la resta de grups de l’oposició, recolzant en tot moment els veïns afectats, buscant el millor funcionament de la planta, a més de denunciar qualsevol atemptat mediambiental derivat del seu funcionament.

Quant  a la piscina municipal i el pàrquing de l’avinguda dels Furs, hem tractat de tindre uns arguments sòlids en cada pas dels processos, perquè són projectes que generen molts dubtes als veïns, i a Compromís, i contenen irregularitats en les adjudicacions que, dissortadament per al poble, han acabat en processos judicials que no sabem quina repercussió econòmica van a tenir per al municipi.

A més d’aquests grans temes municipals, com l’abocador, la piscina municipal o el pàrquing dels Furs, hem tingut una participació molt activa, aportant arguments, tractant de consensuar propostes o esmenant les propostes aprovades per millorar-les en diversos projectes. En diem alguns: la revisió parcial dels terrenys urbanitzables del nou PGOU; els pressupostos municipals; el reglament de participació ciutadana, o el projecte d’urbanització vinculat a la posada en marxa d’una universitat privada. Els regidors de Compromís han presentat al·legacions als projectes urbanístics  presentats durant la legislatura, en especial  als PAI de la Totxa, Sant Ramon i el Messell.

En temes urbanístics, després de l’esclafit de la bombolla urbanística, l’excés d’habitatges tancats i a mitjan construir, i l’existència de molts solars dins del poble, som partidaris d’actuar amb prudència i sentit comú, per això defensen l’ocupació dels espais de dins del poble i entre els barris, abans que fer grans projectes urbanístics, i especialment som contraris als canvis de catalogació dels terrenys rurals, havent com hi ha tants solars urbans per construir o acabar.

A més de les iniciatives i intervencions  que hem resumit anteriorment, l’actuació dels regidors de Compromís es completa amb la gestió política i administrativa municipal de tots els temes que, diàriament, hem fet el seguiment i la fiscalització, sempre amb el suport, l’assessorament, l’ajuda externa i la documentació que han aportat molts veïns i veïnes i, especialment, els membres de Compromís, tant dels òrgans de direcció de la coalició com dels nostres representants en altres institucions públiques (altres ajuntaments, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Grup parlamentari Compromís de les Corts…).

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.