PROGRAMMA VAN COMPROMÍS VOOR EL CAMPELLO

PROGRAMMA VAN COMPROMÍS VOOR  EL CAMPELLO

 

In navolging van de voorstellen die tijdens bijeenkomsten, vergaderingen, interviews en bijdragen op de website van Compromís, in verband met de verkiezingscampagne en met de bedoeling om “100 voorstellen voor de toekomst van El Campello”, te verzamelen,  heeft het bestuur het volgende gemeentelijke programma goedgekeurd.

 

 

 • Gemeentelijk bestuur

 

Compromís heeft vertrouwen in en waardeert het gemeentepersoneel betreffende capaciteiten, opleiding en betrouwbaarheid.  Daarom willen we dat het Gemeentehuis (Raad, Stadhuis) duidelijk en toegankelijk voor de inwoners is.

Daarom willen  we:

 

 • Herbeoordeling (herziening) van alle servicecontracten en gemeentelijke belastingen.
 • Diepgaande beoordeling van de begroting en de uitgaven van alle wethouders.
 • Jaarlijkse goedkeuring van de relatie van de werkplaatsen van de Gemeente.
 • Een stategish beheerplan om  de Gemeenteplannen efficiënter uit te voeren.
 • Communicatiekanalen met de inwoners.
 • Eén enig loket voor alles  en hulp op afstand via de website.
 • Een website met duidelijke informatie voor de burgers.
 • Een Gemeentehuis waarvan de deur open staat voor iedereen.

 

 

 • Economie en toerisme

 

De economische activiteit is niet voldoende  gediversifieerd en heeft een hoog concentratie niveau in de drie zomermaanden. De handel en andere bedrijven zijn in crisis. Daarom wil Compromís helpen om de groei van lokale handel en industrie te stimuleren door het oprichten van een gemeentelijke markt.

 • Instellen van een afdeling sociale zaken en economie.
 • Strategisch plan betreffende  toerisme in samenwerking met de betreffende agentschappen.
 • Nieuwe industrieën en diensten aantrekken om economische activiteiten te diversifiëren.
 • Een Planning van bedrijven maken die  georiënteerd zijn naar technologie en innovatie.
 • Herstellen van de visserij activiteiten, meer toerisme aantrekken door inschakelen van activiteiten op zee, met vertrek en aankomst in de haven van El Campello, eveneens stimuleren van land en tuinbouw door hiervoor grond ter beschikking te stellen.

 

 

 • Werkgelegenheid

 

De economische crisis heeft veel gezinnen en jongeren beïnvloed, vooral diegene  die werkzaam waren in de bouw en andere toeristische sectoren. Het vroegtijdig opgeven van de studie en geen opleiding hebben maakt het moeilijker om werk te vinden. Daarom willen we:

 

 • Gebruik maken van de lokale middelen voor de opleiding van activiteiten gericht op werkgelegenheid en ondernemers.
 • Eisen  aan  de  Generalitat en Diputación om  middelen om  werkgelegenheid voor jongeren en  voor langdurige werklozen en gehandicapten te lanceren.
 • We willen profiteren van de Europese en Staats middelen om ondernemers en werkgelegenheid  te bevorderen.
 • Hulp aan de bedrijven van El Campello die stabiele werkgelegenheid aanbieden

 

 

 • Onderwijs en professioneel opleiding

 

Dorpsscholen zijn verzadigd met kinderen en jongeren. De Raad heeft het schoolbestuur verlamd. Het dorp heeft geen aanbieding voor openbare school voor kinderen van 0 tot 3 jaar, er is ook  geen aanbod en geen centrum voor beroeps opleiding. Voor Compromís is het onderwijs en de opleiding om een vak te leren prioritaire rechten  van alle kinderen en de jongeren. Daarom vanaf de gemeenteraad en de Generalitat beloven we:

 

 • Activeren van een Gemeentelijke Schoolbestuur en deze bevoegdheden geven in de  begroting voor het onderwijs  en planning van de centrums.
 • Een planning van de infrastructuur behoeften maken.
 • Uitbreiding van het middelbare centrum Enric Valor
 • We moedigen de oprichting van professionele instituten modules in het dorp aan  en vergemakkelijken  de toegang tot centrums voor beroepsopleiding van de regio.
 • Uitvoering van een opleidingsprogramma voor werkloze jongeren en langdurige werkloze.
 • Implementeren van een gemeenteschool voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

 

 

 • Cultuur en feesten

 

De verschillende uitingen van de cultuur van een dorp, inclusief zijn feesten, zijn een uiting van rijkdom, identiteit en waarden van een maatschappij. Het is ook om de omgeving  te  delen met andere dorpsbewoners,  het is een stimulans om te creëren, een samenleving over waarden van solidariteit, levenslang leren, respect voor diversiteit, het openen van de wereld. Maar de cultuur en de feesten zijn of kunnen ook, een reden zijn  om het gemeenschapsleven van een dorp te verrijken, een element van aantrekkelijkheid voor bezoekers en toeristen, een manier om buitenlanders en vooral Europese ingezetenen te integreren. Daarom, vanaf Compromís voor  El Campello willen we:

 

 • Een gemeenteraad voor Cultuur en Muziekverenigingen.
 • Een gemeenteraad voor feestverenigingen.
 • Programmering van culturele activiteiten in samenwerking met de associatieve culturele wereld.
 • Mogelijkheid om de planning van  activiteiten  in samenwerking met de associatieve feesten wereld
 • Zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk cultureel programma het hele jaar door.
 • Bevorderen van de productie en de programmering  van activiteiten in samenwerking met de omgeving,  omliggende gemeentes, culturele verenigingen (toneel, dans, muziek…..) universiteiten,enz.

 

 

 • Stedenbouw

 

Het dorp ziet er uit of het nog maar half klaar is. Buurten zijn losgekoppeld van elkaar en van het centrum. El Campello heeft een slechte communicatie en diensten met de rest van de bevolking van de regio. In veel wijken en gebouwen hebben ze geen aanmerking over het risico van overstromingen. Er zijn veel obstakels voor voetgangers, vooral voor ouderen, kleine kinderen en mensen met mobiliteitsbeperkingen.

Daarom willen we:

 

 • Verbinding en mobiliteit tussen de wijken en stedelijke gebieden van de stad.
 • Het herstel van huizen en betaalbare huurhuizen, vooral voor jongeren
 • Het wegnemen van belemmeringen en het verhogen van de stedelijke groene ruimten en speeltuinen.
 • Het verbeteren van de communicatie en de frequentie van de diensten met andere dorpen in de regio, La Villajoiosa en Benidorm.
 • Een plan voor reinigen  en onderhoud van de rivier Montnegre, ravijnen en sloten van de gemeente, in samenwerking met de bevoegde instanties.

 

 

 • Milieu, landbouw en viserrij

 

De Maritieme en terrestrische omgeving van de gemeente, net zoals de bebouwde kom, zijn gedegradeerd en verlaten in afwachting van een stedelijk gebruik (constructie)  of, omdat noch land en zee genoeg gaven om van te kunnen leven. Terrestrische en mariene omgevingen hebben een grote ecologische waarde, zowel om het leven in het dorp prettiger te maken, als om om  bezoekers aan te trekken die groene en goed verzorgde  natuur omgevingen zoeken.

De zee, na vele Jaren van exploitatie geeft geen vis meer,, de visserijsector,  Club Naútico en alle bezoekers die waarde hechten aan de zee, vissen of duiken, zouden  kunnen profiteren van een beschermde kustlijn en herwonnen zeebodem, de algen en zeegrasvelden en van de diversiteit en de hoeveelheid vissen. Vanaf Compromís, als ecologische partij met overtuigingen milieuactivisten, samen met de betrokken sectoren en betrokken instanties zal de volgende sectoren bevorderen

 

 • Een plan om de kust te beschermen, met special behandeling van Els Banyets en Villajoyosa.
 • De revitalisering van de visserij, initiatieven om  het toerisme  te verbinden met de maritieme wereld.
 • Initiatieven om agrarische gebieden te herstellen en het agrarisch gebruik te  versterken.
 • Een plan om ruimtes met bomen uit te breiden.
 • De impuls van een nieuwe economie van het verbruik (energie en water) en recycling.
 • Oplossing van de problemen van de vuilnisstortplaats Les Canyades
 • Regionale samenwerking voor een goed beheer van afvalwaterzuivering en ontzilting rondom de Riu Montnegre.

 

 

 • Sociaal welzijn, gezondheid, ouderen, vrouwen en gelijke kansen

 

De laatste jaren, is het dorp gegroeid maar de middelen voor de gezondheidsdienst zijn hetzelfde gebleven. In de zomermaanden komen er heel veel mensen van buiten die behandeld worden in het gezondheidscentrum van El Campello.

 

Het dorp heeft een percentage van ouderen (18%) onder de Europese inwoners en bewoners, de nieuwe buren. De Gemeente zou leefgewoonten en sportieve activiteiten moeten bevorderen om de kwaliteit van leven en het welzijn van de bewoners en om sociale uitsluiting te voorkomen, in special van ouderen en afhankelijke mensen.

 

Vrouwen lijden onder een reeks van arbeid marginalisering en publieke zichtbaarheid; Lijden aan mishandeling en repressie die niet in een modern samenleving aanvaardbaar zijn.

De gemeente, net zoals andere publieke administraties, zouden acties moeten ontwikkelen in het onderwijs ter bevordering van gelijke participatie van vrouwen en mannen in het openbare leven. Vrouwen zijn vooral het slachtoffer van de crisis, dus we moeten de ondernemingen en coöperaties helpen die het werk van vrouwen  bevorderen en organiseren.

 

De diversiteit van geslacht en seksuele geaardheid, alsmede de diversiteit van oorsprong, talen en culturen, is een waarde die de maatschappij kan verrijken in El Campello, door acties van integratie,  wederzijdse erkenning en respect, gelijkheid tussen alle inwoners te bevorderen.

 

Om de verbetering van de dienstverlening, maatschappelijk welzijn, kwaliteit van leven en gelijkheid beleid te bevorderen gaan we:

 

 • Met de Conselleria de toereikendheid van het gezondheidscentrum en de delegaties van Poblet (noord) en het strand Horta (zuid) naar werkelijke behoeften.
 • Inschakelen van een plan van gezonde activiteiten voor ouderen en afhankelijke personen.
 • Bevordering van vrijwilligerswerk om ouderen en afhankelijke mensen te ondersteunen.
 • Bijwerken van sportfaciliteiten, ook scholen, om een gezonde sportbeoefening en een competitieve sport te bevorderen.
 • Diversiteit onderwijs acties ontwikkelen.
 • Beginnen met een plan om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.
 • Ontwerpen van acties gericht op groepen in een situatie van armoede en marginalisering.

 

 

 • Burgerparticipatie en burgelijke cultuur

 

In de afgelopen jaren is er een sociale verandering in de maatschappij geweest. Sinds  het begin van de economische crisis, het diskrediet van de vele instellingen en de politieke klasse, de burgers zijn niet langer tevreden met om de vier jaar te gaan stemmen.  We willen  daar onze mening over geven bij het maken van beslissingen die ons kunnen beïnvloeden. Compromís werkt voor het algemeen belang en de verantwoordelijkheid van de inwoners. Daarom willen we dat de gemeenteraad de burgerparticipatie bevorderd  in het nemen van beslissingen die hen aangaan.

 

Publieke middelen zijn beperkt en zonder een goede burgerzin en alleen met de middelen van de gemeente kan de stad  niet schoon en in  goede conditie gehouden worden.  Als wij een schoon, groen en leefbaar dorp willen moeten we allemaal meewerken ieder moet  helpen met een goede burgerzin op de openbare weg. We zullen:

 

 • De delen van de begroting afbakenen, de onderdelen van de begroting  kan worden gemaakt met de deelname van verenigingen en technici van de gemeente, de voorbereiding van operationele regelgeving en een snelle uitvoering.
 • Ontwikkelen van  participatieve budgettering.
 • Eens worden over een regeling over burgerparticipatie en het vergroten van het functioneren van de gemeenteraden van brancheverenigingen (school, wijk, handel…)
 • Mechanisme inschakelen of via web voor het klachten, suggesties, vragen of bevestigingen
 • Ontwikkelen van een actieplan om openbaar gebruik van de ruimte,  middelen en de publieke infrastructuur te verbeteren.

 

 

 • Jeugdbeleid / Politiek voor jongeren

 

De jeugd is onbeheerd en zonder veel perspectieven. Meer dan  de helft van de jongeren in de werkende leeftijd, die niet studeren, zijn werkloos, hebben hypotheken, ze wonen bij hun ouders of hebben economische moeilijkheden. Jongeren zijn een prioriteit voor Compromís,  zal alle inzet en alle mogelijke middelen gebruiken om deze situatie te veranderen. We willen:

 

 • Een jeugdhuis met  gedeeld beheer.
 • Een raad van jeugd.
 • Een doorlopend programma van opleidingsactiviteiten van toepassing (kantoorautomatisering, technologieën, talen, fotografie, schrijven van curriculum en andere documenten, koken, tuinieren, zorg voor kinderen en afhankelijke,  genre en diversiteit…)
 • Een programma van activiteiten en cultuur.

 

 

 • Taalbeleid

 

De diversiteit aan talen is  voor ons een rijkdom, een waarde en niet een probleem. Talen zijn een weerspiegeling van de mobiliteit van mensen voor werk, vakantie of relax. Culture diversiteit is een element dat  deel uitmaakt van El Campello en we hebben dat nodig voor het welzijn van allen, zowel door degenen de hier wonen als voor degenen die ons bezoeken.

 

In de deelstaat Valencia zijn er twee officiële talen, een van hen, onze eigen taal zoals gedefinieerd door het autonomiestatuut, heeft geen publieke media, niet schriftelijk en ook niet audiovisueel, dus kan het niet voldoen aan haar host-functie, ondanks de aanwezigheid in het onderwijs en in veel gebieden van het openbare leven. De gemeente en de overheid moet hier bijzondere aandacht aan gaan besteden. Het is noodzakelijk  een plan van gelijkheid tussen de twee officiële talen en dat  de hele administratie hierbij betrokken wordt.

 

Aan de andere kant, de aanwezigheid in het dorp van bewoners uit andere culturen en talen (25% van buiten het land van Valencia en 18% geboren buiten de staat), adviseert dat in de programmering van culturele, toeristische en feestelijke activiteiten,het gebruik in de schriftelijke informatie, communicatie in andere talen. In de culturele en feestelijke programmering, toeristische informatie en in bepaalde eenheden relatie met de burgers,  we moeten ook rekening houden met het aantal inwoners uit andere landen komen en andere  talen spreken,  ook die hier op bezoek komen. Daarom willen we:

 

 • Een plan uitwerken van gelijkheid van de officiële talen op gemeentelijk niveau.
 • Een telling maken van de talen die er hier gesproken worden  in het dorp.
 • Het gebruik van de meest gebruikten niet-officiële talen in het dorp bevorderen die  gesproken worden in bepaalde gebieden van het gemeentelijk beheer met inzetting van  bepaalde culture en feestelijke activiteiten, zoals het Nederlands, Engels, Frans of Duits.
 • We zullen de activiteiten en partnerschappen voor het onderwijs en de culturele en taalkundige uitwisseling vergemakkelijken.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *