Tribuna  del nostre Coportaveu Benjamí Soler sobre la situació de les festes a l’octubre.

“Ara no és temps de festa. Ara és temps d’actuar en celeritat i concentrar tots els nostres recursos municipals perquè, en el nostre àmbit i competències, no deixem caure a ningú.”

Benjamí Soler i Palomares

 

Pots descarregar la tribuna  en aquest enllaç.                  👇👇👇

        No és temps de festa