El cost de la redacció del Pla, que serà cofinançat al 50% per l’Ajuntament i els Fons FEDER, ascendeix a quasi 60.000 euros, IVA no inclòs. Està previst que el Pla siga presentat a l’abril de 2019

A l’inici de l’any, l’Ajuntament del Campello va sol·licitar una ajuda provinent dels Fons FEDED per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i la Conselleria ha concedit una ajuda per valor de 28.424,84 euros. Aquesta quantitat suposa el 50% del cost total de l’estudi. L’altre 50% serà assumit per l’Ajuntament.

L’objectiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és fer un profund estudi de la casuística particular del municipi quant a la mobilitat i així poder establir pautes per a optimitzar en un futur totes les accions que es promoguen des de l’Ajuntament. Per això, el consistori ha sol·licitat el cofinançament als Fons europeus FEDER que ara ha sigut concedida.

Amb aquest Pla es persegueix aconseguir els següents objectius:

– Millora de la seguretat viària als carrers del municipi.

-Gestió i limitació de l’aparcament per a vehicle privat.

-Millora de l’oferta del transport públic.

-Mesures específiques de gestió de la mobilitat.

-Millorar la mobilitat a persones de mobilitat reduïda i la inclusió social.

-Integració de la mobilitat en les polítiques urbanístiques.

-Millorar la mobilitat sota el concepte de mobilitat i gènere.

-El foment de la mobilitat a peu i amb bicicleta.

-La regulació de la càrrega, descàrrega i repartiment de mercaderies en el municipi.

 

Per a l’edil Alfred Botella, Regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, aquest pla és absolutament necessari per a adaptar el municipi a les noves tendències en mobilitat com el transport públic, les zones per als vianants o els carrils bici, així mateix, és una peça fonamental del Pla General d’Ordenació Urbana, en el qual s’està treballant.