PROGRAMA DE COMPROMÍS PEL CAMPELLO (EN VALENCIÀ)

A partir de les propostes sorgides en les assembles del col·lectiu de Compromís, de les reunions sectorials, de les entrevistes i de les aportacions en la pàgina web amb motiu de la campanya de recollida de “100 propostes de futur per al Campello”, el col·lectiu de Compromís pel Campello hem aprovat el següent programa municipal.

0. Gestió municipal

Compromís valora el personal de l’Ajuntament i confia en les seues competències i en la seua formació. Volem que l’Ajuntament siga transparent i accessible al ciutadà.

Per això, impulsarem:

 • La revisió de tots els contractes de serveis i dels impostos municipals.

 • la revisió a fons del pressupost i de les despeses de totes les regidories.

 • L’aprovació anual de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament.

 • Un pla estratègic de gestió de l’Ajuntament que el faça més eficient.

 • Establir canals de comunicació amb els ciutadans.

 • La finestreta única i gestions a distància a través de la pàgina web.

 • Un portal web de transparència i d’informació al ciutadà.

 • Un Ajuntament de portes obertes.

1. Economia i turisme

L’activitat econòmica del poble està poc diversificada i té una elevada concentració en els tres mesos d’estiu. El món associatiu del comerç i altres empreses està en crisi. Per això, des de Compromís, ajudarem a:

 • Reforçar el comerç local. Estudiar i consensuar la creació d’un mercat municipal.

 • Crear el Consell Econòmic i Social.

 • Crear un pla estratègic del turisme amb els sectors implicats.

 • Atraure noves indústries i serveis per a diversificar les activitats econòmiques.

 • Crear un planter d’empreses orientat a la tecnologia i la innovació.

 • Recuperar la pesca, impulsar el turisme mariner i recuperació dels espais i dels usos agrícoles.

2. Ocupació

La crisi econòmica ha afectat moltes famílies i molts joves, especialment, que es dedicaven a la construcció o a diferents sectors vinculats amb l’activitat turística. L’abandonament dels estudis de l’ESO o no haver fet cap formació professional complica encara més la possibilitat de trobar treball. Per això, des de Compromís,

 • Aprofitarem les competències i els recursos municipals per a fer accions formatives orientades a l’ocupació i a l’emprenedoria.

 • Reclamarem a la Generalitat i a la Diputació recursos per a posar en marxa un pla d’ocupació juvenil; per a aturats de llarga durada, i persones amb discapacitats.

 • Aprofitarem bé els recursos europeus i de l’Estat per a impulsar l’emprenedoria i l’ocupació.

 • Prioritzarem les empreses del Campello i les que creen treball estable.

3. Ensenyament i formació professional

Els centres escolars del poble estan saturats de xiquets i de joves. L’Ajuntament ha paralitzat el Consell Escolar. El poble no té oferta d’escoleta pública per a a xiquets de 0 a 3 anys, ni cap oferta ni cap centre de Formació Professional. Per a Compromís, l’ensenyament i la formació per a accedir a una professió són drets prioritaris dels xiquets i dels joves. Per això, ens comprometem des de l’Ajuntament i des de la Generalitat a:

 • Activar el Consell Escolar Municipal i donar-li competències en l’elaboració de pressuposts i la planificació de centres.

 • Fer una planificació de les necessitats d’infraestructures.

 • Ampliació de l’Enric Valor.

 • Impulsar la creació de mòduls professionals en els instituts del poble i facilitar l’accés als centres de formació professional de la comarca.

 • Posar en marxa una escoleta municipal de 0 a 3 anys.

 • Posar en marxa un pla de formació per a joves aturats i aturats de llarga durada.

4. Cultura i Festes

Les diverses manifestacions de la cultura d’un poble, incloses les festes, són una mostra de la riquesa, de la identitat i dels valors d’una societat. Són també l’entorn per a compartir i conèixer els altres veïns, i un estímul per a la vertebració d’una societat sobre valors de solidaritat, d’aprenentatge permanent, de respecte a la diversitat, d’obertura al món.

Però la cultura i les festes són, o poden ser, un motiu per a enriquir la vida associativa del poble, un element d’atracció de visitants i turistes, una manera d’integrar els forasters i, especialment, els residents europeus.

És per això, que des de Compromís pel Campello volem:

 • Crear un Consell Municipal d’Associacions Culturals i Musicals

 • Crear un Consell Municipal d’Associacions Festeres

 • Impulsar la programació d’activitats culturals en col·laboració amb el món associatiu cultural.

 • Fer possible la planificació d’activitats festeres en col·laboració amb el món associatiu fester.

 • Garantir una programació cultural variada i atractiva al llarg de l’any.

 • Promoure la producció i la programació d’activitats en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca, altres ajuntaments i xarxes (de teatre, de música, d’exposicions…), les universitats, etc.

5. Urbanisme

El poble fa la impressió que està a mig fer. Els barris es troben desconnectats entre sí i amb el centre. El Campello té unes deficients comunicacions i serveis amb la resta de poblacions de la comarca. En moltes urbanitzacions i construccions no s’han tingut en compte els riscos per inundacions. Hi ha moltes barreres per als vianants, especialment per a les persones majors, xiques menuts i per als qui tenen dificultats de mobilitat. Encara hi ha una forta pressió urbanitzadora, a pesar que hi ha molts solars buits en mig del poble i entre edificis. Al poble hi ha més de 3.000 habitatges tancats o per vendre. Per això, des de Compromís, posem en primer terme les persones i impulsarem:

 • La connexió i la mobilitat entre els barris i els nuclis urbans del poble.

 • La rehabilitació de cases i el lloguer, especialment per a joves.

 • La supressió de barreres urbanístiques i l’increment de zones verdes i de jocs.

 • La millora de les comunicacions i la freqüència de serveis amb la resta de pobles de la comarca, la Vila Joiosa i Benidorm.

 • Un pla de neteja i manteniment del riu Montnegre, dels barrancs i séquies del terme, en col·laboració amb els organismes competents.

6. Medi Ambient, agricultura i pesca

L’entorn terrestre i marítim del poble i el seu terme s’han degradat i abandonat a l’espera d’un aprofitament urbanístic o perquè no donaven per a viure, ni la terra, ni la mar. L’entorn terrestre i marítim són uns grans valors ambientals, tan per a fer més agradable la vida en el poble com per a atraure turistes i visitants que valoren, cada dia més, els entorns naturals protegits, verds, ben conservats. La mar, després de molts anys d’explotació i de baixada del rendiment, ha estat abandonada a poc a poc pels pescadors. El sector pesquer, el Club Nàutic i tots els visitants que valoren la mar, la pesca o el submarisne n’eixirien beneficitats d’una costa protegida que recuperara els fons, els alguers i les praderies de posidònia, i consegüentment la diversitat i la quantitat de peixos. Per això, des de Compromís, com a partit amb conviccions ecologistes,junt amb els sectors implicats, els experts i els organismes competents, promourem :

 • Un pla de protecció de tota la costa, amb un tractament especial entre els Banyets i la Vila Joiosa.

 • La revitalització de l’activitat pesquera i iniciatives per a connectar el turisme amb el món mariner.

 • Iniciatives per a recuperar els espais agrícoles i l’impuls dels usos agrícoles.

 • Un pla per a l’increment d’espais amb arbres.

 • L’impuls d’una nova cultura del consum (energies, aigua) i del reciclatge.

 • La revisió del contracte d’utilització de l’abocador de les Canyades.

 • La col·laboració comarcal per a fer una bona gestió de la depuradora i de la dessalitzadora de vora riu.

7. Benestar social, salut, persones majors, dona i igualtat d’oportunitats

El poble en els darrers anys ha crescut i no han augmentat els recursos sanitaris. A més, quan arriben vacances, són molts els forasters que han de ser atesos als centres de salut.

El poble té un percentatge alt de persones majors (el 18%), tant dels veïns com dels residents europeus, els nous veïns. L’Ajuntament ha de promoure hàbits i activitats esportives que milloren la qualitat de vida i el benestar dels veïns, amb una atenció especial a les persones majors i als dependents per a evitar l’exclusió social.

Les dones, pel fet de ser dones, tenen una sèrie marginacions laborals i de visibilitat pública; pateixen maltractaments i repressions que no són acceptables en una societat moderna. L’Ajuntament, com totes les altres administracions, ha de fer accions d’educació en la igualtat i ha de promoure la participació de les dones en la vida pública. Les dones han patit la crisi econòmica d’una manera especial, per això s’haurà d’impulsar la creació d’empreses i cooperatives per a afavorir i organitzar el treball de les dones.

La diversitat de gènere i d’orientació sexual i, especialment, la diversitat d’orígens, llengüesi cultures és un valor que pot enriquir la societat del Campello si es posen en marxa polítiques i actuacions d’integració, de reconeixement i respecte mutu, polítiques que afavorisquen la igualtat de tots els veïns.

Per a impulsar la millora de serveis, el benestar social, la qualitat de vida i les polítiques d’igualtat d’oportunitats. Ens comprometen a:

 • Gestionar amb la Conselleria l’adequació del Centre de Salut i les delegacions del Poblet (zona nord) i la platja de l’Horta (zona sud) a les necessitats reals.

 • Activar un pla d’activitats saludables per a persones majors i de totes les edats.

 • Impulsar el voluntariat de suport a les persones majors i dependents.

 • Actualitzar les infraestructures esportives, inclosos els centres educatius, per a promoure l’activitat esportiva saludable i l’esport de competició.

 • Elaborar accions d’educació en la diversitat.

 • Posar en marxa un pla de promoció de la igualtat homes i dones.

 • Dissenyar accions adreçades als col·lectius en situació de pobresa i marginació.

8. Participació ciutadana i cultura cívica

La societat, en els darrers anys, ha canviat radicalment. Des de l’inici de la crisi econòmica i el desprestigi de moltes institucions i de la vida política, els ciutadans ja no ens conformem en votar una volta cada quatre anys. Volem que s’escolte la nostra opinió a l’hora de prendre decisions que ens puguen afectar. Compromís treballa pel bé comú i la coresponsabilitat dels veïns. Per això, des de l’Ajuntament impulsarem la participació dels veïns a l’hora de prendre decisions que els afecten.

Els recursos públics són limitats i sense un bon comportament cívic, per més que es netegen els carrers i els parcs, o es reparen les infraestructures i instal·lacions públiques, el poble estarà brut, les voreres trencades, i els jardins i espais comuns en males condicions. Si volem un poble net, verd i agradable per a viure, els veïns hem d’ajudar amb un bon comportament cívic en la via pública.

Compromís, ens comprometem a:

 • Delimitar les parts del pressupost que és poden elaborar amb la participació de les associacions i els tècnics de l’Ajuntament, preparar el reglament de funcionament i activar-ho el més prompte possible.

 • Elaborar pressupostos participatius.

 • Consensuar un reglament de participació ciutadana i impulsar el funcionament de consells municipals d’associacions per sectors (Escolar, Veïns, Comerç i empreses, Cultural, Festes, Esports…).

 • Habilitar mecanismes senzills presencials o a traves de la pàgina web per a presentar queixes, propostes, fer preguntes o donar agraïments.

 • Fer un pla d’accions per a millorar l’ús cívic dels espais, recursos i infraestructures públiques.

9. Política per a Joves

La joventut està desatesa i sense massa perspectives de futur. Més de la meitat del joves en edat de treballar que no estudien estan aturats, tenen hipoteques, viuen encara amb els pares o passen dificultats econòmiques.

Els joves són una prioritat per a Compromís, per això, posarem tota la dedicació i tots els recursos possibles per a canviar aquesta situació. Posarem en marxa:

 • Un Casal dels Joves de gestió compartida.

 • Una regidoria de joventut.

 • Una programació permanent d’accions formatives aplicables (ofimàtica, tecnologies, llengües, fotografia, redacció de currículums i altres documents, cuina, jardineria, atenció a xiquets i a persones dependents, educació en la igualtat de gènere i en la diversitat…).

 • Un programa d’activitats d’oci i cultura.

10. Política lingüística

La diversitat de llengües per a Compromís és una riquesa, un valor, i no un problema. Les llengües són un reflex de la mobilitat de les persones per raons de treball, de vacances o de descans. La diversitat cultural és un element que conforma ja el poble del Campello i hem d’atendre’l adequadament pel bé de totes les persones que hi vivim i dels que ens visiten.

Al País Valencià hi ha dues llengües oficials, una de les quals, la llengua pròpia, com la defineix l’Estatut d’Autonomia, està en situació d’inferioritat, no disposa de mitjans de comunicació públics, ni escrits ni audiovisuals, i per això no pot complir la seua funció integradora i d’acollida, a pesar de la seua presència en l’ensenyament i en molts àmbits de la vida pública. L’Ajuntament, com totes les administracions públiques, ha de prestar-li una atenció especial i fer-ne promoció en tots els àmbits de les seues competències. Cal que l’Ajuntament elabore un pla d’igualtat de les llengües oficials i que tota l’administració participe en el pla d’igualtat.

Per altra banda, la presència en el poble de residents provinents d’altres cultures i llengües (el 25% de fora del País Valencià i el 18% nascuts fora de l’Estat), aconsella que, en la programació d’activitats culturals, turístiques i festives, s’utilitze en la informació escrita altres llengües de comunicació. En la programació cultural i de festes, en la informació turística i en determinades unitats de relació amb els ciutadans, caldrà tenir present la quantitat de veïns d’altres terres i llengües que viuen al Campello o que ens visiten. Per això,

 • Elaborarem un pla d’igualtat de les llengües oficials en la vida municipal.

 • Farem un cens de les llengües que es parlen al poble.

 • Promourem l’ús de les llengües no oficials més parlades al poble per a determinats àmbits de gestió municipal amb els residents, i per determinades activitats culturals i festeres, com ara el neerlandès, l’anglès, el francès o l’alemany.

 • Facilitarem activitats i associacions d’ensenyament i d’intercanvi lingüístic i cultural.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *